สายรัด

Product No. DISCREPTION
E1000257 E1 พลาสติกสายรัด 4″ สีขาว (2.5mm x 100mm)
E1000258 E1 พลาสติกสายรัด 4″ สีดำ (2.5mm x 100mm)
E1000260 E1 พลาสติกสายรัด 6″ สีขาว (3.5mm x 150mm)
E1000261 E1 พลาสติกสายรัด 6″ สีดำ (3.5mm x 150mm)
E1000264 E1 พลาสติกสายรัด 8″ สีขาว (4.8mm x 200mm)
E1000265 E1 พลาสติกสายรัด 8″ สีดำ (4.8mm x 200mm)
E1000585 E1 พลาสติกสายรัด 8″ สีขาวบาง (3.5mm x 200mm)
E1000248 E1 พลาสติกสายรัด 10″ สีขาว (4.8mm x 250mm)
E1000249 E1 พลาสติกสายรัด 10″ สีดำ (4.8mm x 250mm)
E1000250 E1 พลาสติกสายรัด 12″ สีขาว (4.8mm x 300mm)
E1000251 E1 พลาสติกสายรัด 12″ สีดำ (4.8mm x 300mm)
E1000252 E1 พลาสติกสายรัด 15″ สีขาว (4.8mm x 380mm)
E1000253 E1 พลาสติกสายรัด 15″ สีดำ (4.8mm x 380mm)
E1000254 E1 พลาสติกสายรัด 16″ สีขาว (7.9mm x 400mm)