หัวฟรีปั้ม

Product No. DESCRIPTION Support for
E1000481 E1 หัวฟรีปั๊ม EFT-010 TOYOTA VIGO, 1KD, TIGER Diesel
E1000473 E1 หัวฟรีปั๊ม EFI-149 ISUZU D-MAX COMMONRAIL, 4JJ D-MAX 3000
E1000474 E1 หัวฟรีปั๊ม EFI-409 ISUZU KBZ, TFR
E1000475 E1 หัวฟรีปั๊ม EFM-472 MITSUBISHI CYCLONE
E1000478 E1 หัวฟรีปั๊ม EFMZ-150A MAZDA FIGHTER, FORD RANGER WL
E1000485 E1 หัวฟรีปั๊ม EFT-130 TOYOTA MTX 3L
E1000484 E1 หัวฟรีปั๊ม EFT-070 TOYOTA 2L, LN40, LN50, LN56 HERO
E1000483 E1 หัวฟรีปั๊ม EFT-030 TOYOTA D4D, 2KD
E1000477 E1 หัวฟรีปั๊ม EFM-964 MITSUBISHI STRADA 2500
E1000476 E1 หัวฟรีปั๊ม EFM-754 MITSUBISHI STRADA 2800, FUSO 4M 40
E1000640 E1 หัวฟรีปั๊ม EFMZ-WE01 MAZDA BT50
E1000647 E1 หัวฟรีปั๊ม EFT-0C0 TOYOTA VIGO Gasoline
E1000479 E1 หัวฟรีปั๊ม EFMZ-550 MAZDA 1300
E1000636 E1 หัวฟรีปั๊ม EFM-011 MITSUBISHI TRITON 2.5