มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ

Product No. DESCRIPTION Support for
F4000137 F4 มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ ALTIS (16363-0M010)