พัดลมหม้อน้ำ

Product No. DESCRIPTION Support for
E1000615 E1 พัดลมหม้อน้ำ 8″ 12V90W 10 ใบ  Plastic Blade
E1000616 E1 พัดลมหม้อน้ำ 8″ 24V90W 10 ใบ
E1000619 E1 พัดลมหม้อน้ำ 10″ 12V90W 10 ใบ
E1000620 E1 พัดลมหม้อน้ำ 10″ 24V90W 10 ใบ
E1000623 E1 พัดลมหม้อน้ำ 12″ 12V90W 10 ใบ
E1000624 E1 พัดลมหม้อน้ำ 12″ 24V90W 10 ใบ
E1000627 E1 พัดลมหม้อน้ำ 14″ 12V90W 10 ใบ
E1000628 E1 พัดลมหม้อน้ำ 14″ 24V90W 10 ใบ
E1000617 E1 พัดลมหม้อน้ำ 8″ 12V90W 5 ใบ  Steel Blade
E1000618 E1 พัดลมหม้อน้ำ 8″ 24V90W 5 ใบ
E1000621 E1 พัดลมหม้อน้ำ 10″ 12V90W 5 ใบ
E1000622 E1 พัดลมหม้อน้ำ 10″ 24V90W 5 ใบ
E1000625 E1 พัดลมหม้อน้ำ 12″ 12V90W 5 ใบ
E1000626 E1 พัดลมหม้อน้ำ 12″ 24V90W 5 ใบ
E1000629 E1 พัดลมหม้อน้ำ 14″ 12V90W 5 ใบ
E1000630 E1 พัดลมหม้อน้ำ 14″ 24V90W 5 ใบ