ปั๊มน้ำยานพาหนะ

Product No. DESCRIPTION Support for
E1000159 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWIS-25A ISUZU TFR
E1000244 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWT-79A TOYOTA MTX, LN85 (2LII)
E1000205 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWN-46AF NISSAN BIG-M, BDI
E1000710 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWT-116AH TOYOTA VIGO
E1000247 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWT-98 TOYOTA ALTIS 1600, 1800, LIMO A
E1000160 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWIS-35A ISUZU NPR115 , NKR/4BE1-4BD1
E1000204 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWN-42A NISSAN B13-14, NV
E1000237 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWT-61A TOYOTA LN50, 60, 2L LN56, HERO, 2400
E1000217 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWS-19 SUZUKI F6A ไม่มีใบพัด
E1000245 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWT-83A TOYOTA AE100 , 4AFE, AE111-AT191
E1000189 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWMZ-49A MAZDA FORD RANGER B-SERIES,
E1000210 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWN-65AF NISSAN TD27 FRONTIER,D22, BDI
E1000157 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWIS-121 ISUZU D-MAX Commonrail
E1000220 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWT-101 TOYOTA VIOS YARIS SOLUNA
E1000174 E1 ปั๊มน้ำยานพาหนะ GWM-39A MITSUBISHI CYCLONE 2.5, L200D, STARDA 2500