ไดสตาร์ท

Product No. DESCRIPTION Support for
E1-02-0017 E1 ไดสตาร์ท G2-35 JAZZ HONDA แจ๊ส ทดแม่เหล็ก
E1-02-0047 E1 ไดสตาร์ท G2-11H24 VIGO เบนซิน ทดแม่เหล็ก บิ้ว
E1-02-0049 E1 ไดสตาร์ท G3-14Z16 Z16 8 ฟัน ตูดดัด
E1-02-0056 E1 ไดสตาร์ท 002-D23-007 G3-06K คูโบต้า 3 สูบ 9 ฟัน เสื้อเงินเล็ก
E1-02-0071 E1 ไดสตาร์ท G2-2324V1/2 MITSUBISHI 323 3รู ตูดดัด
E1-02-0079 E1 ไดสตาร์ท G3-11MAZDA MAZDA ตูดดัด 8 ฟัน
E1-02-0094 E1 ไดสตาร์ท G2-38F.RAN (E1-G2-38F.RAN) FORD RANGER ทดทองใหม่ **1208R
E1-02-0096 E1 ไดสตาร์ท G2-30S85 ISUZU  85-100 แรง ทด ND 24V ใหม่
E1-02-0099 E1 ไดสตาร์ท 002-D13-004 G2-34 KBZ (E1-34 KBZ) KBZ ทดทอง ใหม่*1208 TFR
E1-02-0105 E1 ไดสตาร์ท G2-23GDF (E1-23GDF) NISSAN ฟรอนเทียร์ ใหม่
E1-02-0106 E1 ไดสตาร์ท G2-255NPR (E1-255NPR) NPR 115 แรง ไดเดิม 24V ใหม่ *2201A
E1-02-0113 E1 ไดสตาร์ท G2-32TT โคมัสสุ PC-60 รูแคบ ไดเดิม 24V ใหม่
E1-02-0135 E1 ไดสตาร์ท 1206*64 HINO J.O8E 24V 5.5KW ไดเดิมใหม่
E1-02-0137 E1 ไดสตาร์ท G3-12 ALTIS (ตัวเดียวกับ E1-02-0152) TOYOTA ALTIS 9F ทดแม่เหล็ก RB นอก
E1-02-0141 E1 ไดสตาร์ท 002-D14-007 M/D 9 พัน ทดแม่เหล็ก
E1-02-0143 E1 ไดสตาร์ท  002-D14-006 M/D 8 ฟัน ทดแม่เหล็ก
E1-02-0144 E1 ไดสตาร์ท 002-D16-001 BIG-M 12V เครื่อง 2700 ใหม่ STD1
E1-02-0147 E1 ไดสตาร์ท 002-D14-011 M/D ตูดจิ๊บ 8 ฟัน บิ้ว
E1-02-0150 E1 ไดสตาร์ท 002-D19-005 TOYOTA โคโรล่า 3 ห่วง (1.6) 9ฟัน ไดแปลง/ใหม่
E1-02-0152 E1 ไดสตาร์ท 002-D19-052 (ปรับราคาขึ้น 19/9/17) TOYOTA อันติส 9F ทดแม่เหล็ก RB นอก