โอโตเมตริกสตาร์ท

Product No. DESCRIPTION Support for
E1000499 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-2524 24V ISUZU NPR, NKR,
E1000505 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1219 12V ISUZU D-MAX,
E1000506 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1227 12V NISSAN BIG-M 4WD,
E1000507 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1228 12V NISSAN BIG-M TD25
E1000508 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-146 24V KOMATSU, ISUZU S70,
E1000512 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1515 12V MITSUBISHI CANTER’ 80,
E1000514 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1520 12V MAZDA B2000,
E1000518 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1528 12V MITSUBISHI CYCLONE,
E1000519 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1530 12V MITSUBISHI SEDAN E-CAR,
E1000520 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1540 24V MITSUBISHI FUSO
E1000528 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1660 12V (SS-1650) TOYOTA
E1000529 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1680 12V TOYOTA MTX
E1000533 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-2717 24V HINO PEF, PFK,
E1000534 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-2718 24V HINO EK100 ’85,
E1000538 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-2725 24V HINO H07CT(A), JO8C
E1000539 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-707 12V FORD 500 รถไถ,
E1000540 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-728 12V ลูกัส TPB, FORD
E1000607 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1536 12V FORD RANGER
E1000609 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1226 12V ISUZU GEMINI
E1000610 E1 ออโตเมติกสตาร์ท SS-1529 12V STRADA 2800