โซลินอยด์

Product No. DESCRIPTION
E1000109 E1 โซลินอยด์ ล็อกหางรถพ่วง 24V
E1000274 E1 รีเลย์โซลินอยด์ ล็อกหางรถพ่วง 24V