โคมไฟหน้า

Product No. DESCRIPTION Support for
KT000042 KT ไฟหน้ากลมเล็ก 4000 12V 3 ขา
KT000043 KT ไฟหน้ากลมเล็ก 4401 24V 2 ขา
KT000044 KT ไฟหน้ากลมเล็ก 4402 24V 3 ขา
KT000045 KT ไฟหน้ากลมเล็ก 5001 12V 2 ขา
KT000047 KT ไฟหน้ากลมเล็ก H4 (4-HSSB-2)
KT000049 KT ไฟหน้ากลมใหญ่ 6014 12V 3 ขา
KT000051 KT ไฟหน้ากลมใหญ่ H4 (2-HSSB-2)
KT000054 KT ไฟหน้าเหลี่ยมเล็ก 4652 12V 3 ขา
KT000055 KT ไฟหน้าเหลี่ยมเล็ก 6000 24V 2 ขา
KT000056 KT ไฟหน้าเหลี่ยมเล็ก 6001 24V 3 ขา
KT000058 KT ไฟหน้าเหลี่ยมเล็ก H4 (4-HRSSB-2)
KT000061 KT ไฟหน้าเหลี่ยมใหญ่ 6052 12V 3 ขา
KT000062 KT ไฟหน้าเหลี่ยมใหญ่ H4 (2-HRSSB)
KT000065 KT ไฟหน้าฮาโลเจน H4000 12V 130/110W ขาวหน้าลาย ไฟหน้าฮาโลเจนกลมเล็ก
KT000066 KT ไฟหน้าฮาโลเจน H4000-B 12V 130/110W ฟ้าหน้าเรียบ ไฟหน้าฮาโลเจนกลมเล็ก
KT000067 KT ไฟหน้าฮาโลเจน H4402-B 24V 130/110W ฟ้าหน้าเรียบ ไฟหน้าฮาโลเจนกลมเล็ก
KT000069 KT ไฟหน้าฮาโลเจน H4652-B 12V 130/110W ฟ้าหน้าเรียบ ไฟหน้าฮาโลเจนเหลี่ยมเล็ก
KT000071 KT ไฟหน้าฮาโลเจน H6001-B 24V 130/110W ฟ้าหน้าเรียบ ไฟหน้าฮาโลเจนเหลี่ยมเล็ก
KT000073 KT ไส้สปอร์ตไลท์ 4405 P36 12V30W
KT000074 KT ไส้สปอร์ตไลท์ 4505 P36 24V50W