แตร

Product No. DESCRIPTION Support for
EE000481 EAGLEYE แตรปริ้นซ์กลาง 92 mm 12V เสียงต่ำ คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000482 EAGLEYE แตรปริ้นซ์กลาง 92 mm 12V เสียงสูง คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000483 EAGLEYE แตรปริ้นซ์กลาง 92 mm 24V เสียงต่ำ คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000484 EAGLEYE แตรปริ้นซ์กลาง 92 mm 24V เสียงสูง คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000485 EAGLEYE แตรปริ้นซ์เล็ก 77 mm 12V เสียงต่ำ คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000486 EAGLEYE แตรปริ้นซ์เล็ก 77 mm 12V เสียงสูง คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000487 EAGLEYE แตรปริ้นซ์ใหญ่ 106 mm 12V เสียงต่ำ คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000488 EAGLEYE แตรปริ้นซ์ใหญ่ 106 mm 12V เสียงสูง คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000489 EAGLEYE แตรปริ้นซ์ใหญ่ 106 mm 24V เสียงต่ำ คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000490 EAGLEYE แตรปริ้นซ์ใหญ่ 106 mm 24V เสียงสูง คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000491 EAGLEYE แตรเรียว 2 ท่อสั้นยาว 12V คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000492 EAGLEYE แตรเรียว 2 ท่อสั้นยาว 24V คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000493 EAGLEYE แตรเรียว 3 ท่อสั้นยาว 12V คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000494 EAGLEYE แตรเรียว 3 ท่อสั้นยาว 24V คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000495 EAGLEYE แตรหอยโข่ง 92 mm12V เสียงสูง-ต่ำ+รีเลย์ คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE000496 EAGLEYE แตรหอยโข่ง 92 mm24V เสียงสูง-ต่ำ+รีเลย์ คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE001067 EAGLEYE ออโตเมตริกแตรเรียว 12V คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป
EE001068 EAGLEYE ออโตเมตริกแตรเรียว 24V คุณภาพเสียงมาตรฐานรถยุโรป