เฟืองสตาร์ท

Product No. DESCRIPTION Support for
E1-05-0001 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-I0101 NPR 120 หมุนซ้ายคอยาว 11F
E1-05-0002 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-I0102 NQR130 หมุนซ้ายคอสั้น 11F
E1-05-0003 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-I0103 NPR 115 หมุนขวา 9F
E1-05-0004 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-I0104 TFR,KBZ,MAGNUM เต็ม 9F
E1-05-0005 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-I0105 D-MAX 3000 9F
E1-05-0006 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-I0106 ISUZU JCM ทด ND 11F
E1-05-0007 E1 เฟืองสตาร์ท SSG-I0207 JCM ครึ่งท่อน
E1-05-0008 E1 เฟืองสตาร์ท SSG-I0208  KBZ, MTX ครึ่งท่อน
E1-05-0009 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-F0109 FORD 5000,ทดทอง,คาร์บอนด์
E1-05-0010 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-M0110 Strada 2.5, MAZDA ทดเต็ม10F
E1-05-0011 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-M0111 L200 12F
E1-05-0012 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-N1112 SD23 9F
E1-05-0013 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-N1113 BIG M ใหม่ 9F
E1-05-0014 E1 เฟืองสตาร์ท SSG-N1114 BIG M ครึ่งท่อน ไม่มีแกน
E1-05-0015 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-T0105 ALTIS 9F
E1-05-0016 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-T0106 ทดแม่เหล็ก 10F
E1-05-0017 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-T0107 MTX, 2L ทดทอง 11F
E1-05-0018 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-T0108 VIGO,TIGER เต็ม 10F
E1-05-0019 E1 เฟืองสตาร์ท SDG-T0109 Tiger,