เฟรชเซอร์ไฟเลี้ยว

Product No. DECISTION Support for
BS000050 BOSSO เฟรชเชอร์จีน SG224
BS000052 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-50A01 NISSAN BIG-M 3 ขา
BS000053 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-0110 TFR ISUZU TFR 3ขา
BS000054 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-12070 TOYOTA MTX 3ขา
BS000055 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-1310 HINO HI-TECH, FM18 3 ขา
BS000056 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-2010 TOYOTA ALTIS, LIMO, VIOS, TIGER, CAMRY 3ขา
BS000057 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-22070 TOYOTA LN50, HERO 3ขา
BS000058 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-2373 MITSUBISHI L200 CYCLONE STRADA 3ขา
BS000060 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F552A 12V 2 ขา ปูดำ
BS000061 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-M8790 FN527,Fuso เฉินหลง 5 ขา
BS000063 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว VF612 12V 3 ขา
BS000064 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว VF624 24V 3 ขา
BS000065 BOSSO เฟรชเชอร์อิเล็คทรอนิค F550A
BS000179 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-M8797 FN527, FUSO เฉินหลง 6 ขา 24V
BS000180 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-I4300 24V NPR, KS22 3ขา
BS000181 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-I5081 24V NEW NPR 3ขา
BS000182 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-I22110 DECA, FXZ 24V 5ขา
BS000183 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-I22111 DECA 24V 6ขา
BS000184 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-H37140 MEGA 24V 5ขา
BS000185 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-H37141(I37141) MEGA 24V 6ขา
BS000186 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-T6030 Altis Fortuner, Vigo, Yaris 12V 8ขา
BS000187 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-T6010 AE100 12V 3ขา
BS000188 BOSSO เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว F-MZ320 MAZDA FIGHTER 12V 3ขา