เกจ์

Product No. DESCRIPTION
E1000006 E1 เกจ์วัดกระแสไฟชาร์จ 30AMP 12V
E1000007 E1 เกจ์วัดกระแสไฟชาร์จ 50AMP 12V
E1000009 E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 100″
E1000010 E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 120″
E1000011 E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 150″
E1000012 E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 180″
E1000013 E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 200″
E1000014 E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 250″
E1000015 E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 59″
E1000017 E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 80″
E1000024 E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำไฟฟ้า 12V
E1000025 E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำไฟฟ้า 24V
E1000026 E1 เกจ์วัดชั่วโมง 6-50V
E1000028 E1 เกจ์วัดระดับน้ำมันเบนซิน 12V (ใช้กับโซล่าได้)
E1000029 E1 เกจ์วัดระดับน้ำมันเบนซิน 24V (ใช้กับโซล่าได้)
E1000030 E1 เกจ์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องใช้สาย 150 PSI (BAR)
E1000031 E1 เกจ์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องไฟฟ้า 12V
E1000032 E1 เกจ์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องไฟฟ้า 24V
E1000033 E1 เกจ์วัดโวล์ท 12V
E1000034 E1 เกจ์วัดโวล์ท 24V