สปอร์ตไลท์, ไฟเพดานห้องโดยสาร

Product No. DESCRIPTION
F4000114 F4 ไฟสปอร์ตไลท์กลมเล็ก FX-19 12V CLEAR สีขาว
F4000116 F4 ไฟสปอร์ตไลท์กลมเล็ก FX-19 12V YELLOW สีเหลือง
F4000117 F4 ไฟสปอร์ตไลท์กลมเล็ก FX-19 24V CLEAR สีขาว
F4000119 F4 ไฟสปอร์ตไลท์กลมเล็ก FX-19 24V YELLOW สีเหลือง
F4000104 F4 ไฟสปอร์ตไลท์ DJ-100 12V55W CLEAR ขาว
F4000105 F4 ไฟสปอร์ตไลท์ DJ-100 24V70W CLEAR ขาว
F4000106 F4 ไฟสปอร์ตไลท์ FX-8035 12V55W CLEAR ขาว
F4000107 F4 ไฟสปอร์ตไลท์ FX-8035 24V70W CLEAR ขาว
F4000108 F4 ไฟสปอร์ตไลท์กลมกลาง FX-20 12V CLEAR สีขาว
F4000110 F4 ไฟสปอร์ตไลท์กลมกลาง FX-20 12V YELLOW สีเหลือง
F4000111 F4 ไฟสปอร์ตไลท์กลมกลาง FX-20 24V CLEAR สีขาว
F4000113 F4 ไฟสปอร์ตไลท์กลมกลาง FX-20 24V YELLOW สีเหลือง
F4000120 F4 ไฟสปอร์ตไลท์ปลายดาบ FX-60 12V CLEAR สีขาว
F4000054 F4 ไฟเพดาน LED 12V BLUE แสงสีฟ้า
F4000058 F4 ไฟเพดาน LED 12V WHITE แสงสีขาว
F4000063 F4 ไฟเพดาน LED 24V WHITE แสงสีขาว
F4000065 F4 ไฟเพดานกลม 12V BLUE แสงสีฟ้า
F4000069 F4 ไฟเพดานกลม 12V WHITE แสงสีขาว
F4000074 F4 ไฟเพดานกลม 24V WHITE แสงสีขาว