หลอดไฟ และ หลอดฮาโลเจน

Product No. DESCRIPTION Support for
OW000320 OSWA หลอดไฟ 53 12V3W
OW000325 OSWA หลอดไฟ 54 24V3W
OW000329 OSWA หลอดไฟ 67 12V10W ไฟหรี่ 1 จุดเล็ก
OW000336 OSWA หลอดไฟ 69 24V10W ไฟหรี่ 1 จุดเล็ก
OW000343 OSWA หลอดไฟ 93 12V25W ไฟเลี้ยว ไฟถอยแบบขั้ว 1 จุดใหญ่
OW000348 OSWA หลอดไฟ 93 AM 12V25W แสงสีส้ม ไฟเลี้ยว ไฟถอยแบบขั้ว 1 จุดใหญ่
OW000349 OSWA หลอดไฟ 93-75AM 12V25W เขี้ยวเยื้องสีส้ม เขี้ยวเยื้องสีส้ม 1 จุดใหญ่
OW000305 OSWA หลอดไฟ 305 24V25W ไฟเลี้ยว ไฟถอยแบบขั้ว 1 จุดใหญ่
OW000311 OSWA หลอดไฟ 308 24V25/10W ไฟท้ายแบบขั้ว 2 จุดใหญ่
OW000285 OSWA หลอดไฟ 1016 12V25/10W ไฟท้ายแบบขั้ว 2 จุดใหญ่
OW000405 OSWA หลอดไฟฟิวส์ 10×31 12V10W
OW000437 OSWA หลอดมอเตอร์ไซค์ T19 12V35/35W
OW000388 OSWA หลอดไฟ T5 12V1.2W ไฟหน้าปัทม์แบบเสียบ
OW000355 OSWA หลอดไฟ T10 12V5W (กล่องละ 10 ดวง) ไฟหรี่แบบเสียบ
OW000512 OSWA หลอดไฟ T10 12V5W (กล่องละ 100 ดวง) ไฟหรี่แบบเสียบ
OW000360 OSWA หลอดไฟ T10 24V5W (กล่องละ 10 ดวง) ไฟหรี่แบบเสียบ
OW000367 OSWA หลอดไฟ T13 12V10W (15W) ไฟหรี่, ไฟเลี้ยว, ไฟท้ายแบบเสียบ
OW000369 OSWA หลอดไฟ T15 12V18W ไฟเลี้ยว, ไฟท้ายแบบเสียบ
OW000379 OSWA หลอดไฟ T20 12V21W ไฟท้ายแบบเสียบ
OW000374 OSWA หลอดไฟ T20 12V21/8W ไฟท้ายแบบเสียบ
OW000448 OSWA หลอดฮาโลเจน H1 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OW000450 OSWA หลอดฮาโลเจน H1 24V70W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OW000462 OSWA หลอดฮาโลเจน H3 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ (ไส้สปอร์ตไลท์มาตรฐาน)
OW000458 OSWA หลอดฮาโลเจน H3 12V100W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OW000464 OSWA หลอดฮาโลเจน H3 24V70W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ (ไส้สปอร์ตไลท์มาตรฐาน)
OW000478 OSWA หลอดฮาโลเจน H4 24V75/70W P43 หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OW000476 OSWA หลอดฮาโลเจน H4 24V100/90W P43 หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OW000473 OSWA หลอดฮาโลเจน H4 12V60/55W P43 จานแฉก หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OW000469 OSWA หลอดฮาโลเจน H4 12V100/90W P43 จานแฉก หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OW000481 OSWA หลอดฮาโลเจน H7 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ (ใช้ไฟหน้า D-Max ด้วย)
OW000480 OSWA หลอดฮาโลเจน H7 12V100W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ (ใช้ไฟหน้า D-Max ด้วย)
OW000452 OSWA หลอดฮาโลเจน H11 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OW000491 OSWA หลอดฮาโลเจน HB3 9005 12V65W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OW000493 OSWA หลอดฮาโลเจน HB4 9006 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OW000494 OSWA หลอดฮาโลเจน HB4 9006 12V80W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ