หลอดไฟ และ หลอดฮาโลเจน

Product No. DESCRIPTION Support for
F4000197 F4 หลอดไฟหรี่ T10 LED 12V แสงสีขาว WHITE ไฟหรี่แบบเสียบ
F4000199 F4 หลอดไฟหรี่ T10 LED 12V แสงสีแดง RED ไฟหรี่แบบเสียบ
F4000200 F4 หลอดไฟหรี่ T10 LED 12V แสงสีน้ำเงิน BLUE ไฟหรี่แบบเสียบ
F4000216 F4 หลอดฮาโลเจน H4 12V100/90W P43T แสงสีซีนอน B หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
F4000218 F4 หลอดฮาโลเจน H4 12V100/90W P43T แสงสีรุ้งฟ้า RB หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
F4000219 F4 หลอดฮาโลเจน H4 12V100/90W P43T แสงสีทอง G หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
F4000220 F4 หลอดฮาโลเจน H4 12V60/55W P43T แสงสีซีนอน B หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
F4000223 F4 หลอดฮาโลเจน H7 12V100W แสงสีซีนอน B หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
F4000208 F4 หลอดฮาโลเจน H11 12V55W แสงสีซีนอน B หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
F4000228 F4 หลอดฮาโลเจน HB4 12V80W แสงสีซีนอน หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ