หลอดไฟ และ หลอดฮาโลเจน

Product No. DESCRIPTION Support for
EE001029 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H1 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001039 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H3 24V100W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001038 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H3/A 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001040 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H3/A 24V70W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001043 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H4 12V100/90W P43T แฉก หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001048 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H4 24V100/90W P43T แฉก หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE000994 EAGLEYE หลอดฮาโลเจน H4 P43T 12V60/55W ซีนอน หลอดไฟหน้า PLASMA XENON แสงซีนอน 5000K
EE000993 EAGLEYE หลอดฮาโลเจน H4 P43T 12V100/90W ซีนอน หลอดไฟหน้า PLASMA XENON แสงซีนอน 5000K
EE001020 EAGLEYE หลอดฮาโลเจน H4 P43T12V100/90W พลาสม่าโกลด์ หลอดไฟหน้า PLASMA GOLD แสงสีเหลืองทอง 5000K
EE001050 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H4/A 24V75/70W P43T แฉก หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001046 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H4/A 12V60/55W P43T แฉก หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001053 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H7/A 12V100W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ (ใช้ไฟหน้า D-Max ด้วย)
EE001055 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H7 24V70W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001054 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H7/A 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001033 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H11 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ ปรับราคา 18.2.60
EE001035 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี H11 24V70W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001060 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี 9005A (HB3/A) 12V100W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001061 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี 9005/A (HB3/A) 12V65W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001062 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี 9006 (HB4) 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
EE001063 EAGLEYE หลอดฮาโลเจนเกาหลี 9006/A (HB4/A) 12V80W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ