รีเลย์ไฟหน้า

Product No. DECISTION Support for
BS000051 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R2-2024 87a (R2-4024) รีเลย์ 24V 5ขา 2 หน้า กันน้ำ สีดำ
BS000071 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R-56270 5B1T 12V รีเลย์ไฟหน้า TFR KBZ 5ขา
BS000072 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R-89120 5C1T 24V 5ขา
BS000073 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า ISUZU D-MAX
BS000074 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R-01003 TOYOTA 12V 3 ขา
BS000075 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R-02004 TOYOTA 12V 4 ขาตรงทั่วไป
BS000076 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R-03001 TOYOTA AE80 12V 4 ขาขวาง
BS000077 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R-2024 รีเลย์ 24V 5 ขา 1 หน้ากันน้ำ สีดำ
BS000078 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R-2012 รีเลย์ 12V 5 ขา 1 หน้ากันน้ำ สีดำ
BS000079 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R2-8012T 87a รีเลย์ใส 12V 5 ขา 2 หน้า
BS000080 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R2-8024T 87a รีเลย์ใส 24V 5 ขา 2 หน้า
BS000081 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R2-2012 87a (R2-4012) รีเลย์ 12V 5ขา 2 หน้ากันน้ำ สีดำ
BS000168 BOSSO (OSWA) รีเลย์ Canter 24V10A 4 ขา
BS000171 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R-8012T รีเลย์ใส 12V 5 ขา 1 หน้า
BS000172 BOSSO รีเลย์ไฟหน้า R-8024T รีเลย์ใส 24V 5 ขา 1 หน้า