ฟิวส์

Product No. DESCRIPTION Support for
OW000056 OSWA ฟิวส์แก้ว 5A
OW000048 OSWA ฟิวส์แก้ว 10A
OW000049 OSWA ฟิวส์แก้ว 15A
OW000050 OSWA ฟิวส์แก้ว 20A
OW000051 OSWA ฟิวส์แก้ว 25A
OW000052 OSWA ฟิวส์แก้ว 30A
OW000053 OSWA ฟิวส์แก้ว 35A
OW000054 OSWA ฟิวส์แก้ว 40A
OW000055 OSWA ฟิวส์แก้ว 50A
OW000120 OSWA ฟิวส์เสียบ 5A สีส้ม
OW000112 OSWA ฟิวส์เสียบ 10A สีแดง
OW000113 OSWA ฟิวส์เสียบ 15A สีน้ำเงิน
OW000114 OSWA ฟิวส์เสียบ 20A สีเหลือง
OW000115 OSWA ฟิวส์เสียบ 25A สีขาว
OW000116 OSWA ฟิวส์เสียบ 30A สีเขียว
OW000117 OSWA ฟิวส์เสียบ 35A สีม่วงเข้ม
OW000118 OSWA ฟิวส์เสียบ 40A สีม่วงอ่อน
OW000119 OSWA ฟิวส์เสียบ 50A สีขาว
OW000121 OSWA ฟิวส์เสียบ 7.5A สีดำ
OW000127 OSWA ฟิวส์เสียบจิ๋ว 5A สีส้ม
OW000128 OSWA ฟิวส์เสียบจิ๋ว 7.5A สีน้ำตาล
OW000122 OSWA ฟิวส์เสียบจิ๋ว 10A สีแดง
OW000123 OSWA ฟิวส์เสียบจิ๋ว 15A สีน้ำเงิน
OW000124 OSWA ฟิวส์เสียบจิ๋ว 20A สีเหลือง
OW000125 OSWA ฟิวส์เสียบจิ๋ว 25A สีขาว
OW000126 OSWA ฟิวส์เสียบจิ๋ว 30A สีเขียว
OW000130 OSWA ฟิวส์เสียบเบ็นซ์ 20A สีเหลือง BENZ
OW000131 OSWA ฟิวส์เสียบเบ็นซ์ 30A สีเหลือง BENZ
OW000132 OSWA ฟิวส์เสียบเบ็นซ์ 35A สีม่วง BENZ
OW000133 OSWA ฟิวส์เสียบเบ็นซ์ 40A สีส้ม BENZ
OW000134 OSWA ฟิวส์เสียบเบ็นซ์ 50A สีแดง BENZ
OW000135 OSWA ฟิวส์เสียบเบ็นซ์ 60A สีน้ำเงิน BENZ
OW000136 OSWA ฟิวส์เสียบเบ็นซ์ 70A สีน้ำตาล BENZ
OW000137 OSWA ฟิวส์เสียบเบ็นซ์ 80A สีขาว BENZ
OW000129 OSWA ฟิวส์เสียบเบ็นซ์ 100A สีดำ BENZ
OW000143 OSWA ฟิวส์เสียบวีโก้ 5A สีส้ม TOYOTA VIGO
OW000144 OSWA ฟิวส์เสียบวีโก้ 7.5A สีดำ TOYOTA VIGO
OW000138 OSWA ฟิวส์เสียบวีโก้ 10A สีแดง TOYOTA VIGO
OW000139 OSWA ฟิวส์เสียบวีโก้ 15A สีน้ำเงิน TOYOTA VIGO
OW000140 OSWA ฟิวส์เสียบวีโก้ 20A สีเหลือง TOYOTA VIGO
OW000141 OSWA ฟิวส์เสียบวีโก้ 25A สีขาว TOYOTA VIGO
OW000142 OSWA ฟิวส์เสียบวีโก้ 30A สีเขียว TOYOTA VIGO
OW000057 OSWA ฟิวส์เมน NP-25A NISSAN B13, B14 สีน้ำตาล
OW000058 OSWA ฟิวส์เมน NP-30A NISSAN B13, B14 สีเขียว
OW000059 OSWA ฟิวส์เมน P-45A NISSAN E24 สีแดง
OW000060 OSWA ฟิวส์เมน P-65A NISSAN E24 สีเหลือง
OW000061 OSWA ฟิวส์เมน P-75A NISSAN E24 สีเทา
OW000062 OSWA ฟิวส์เมน PE 24 ล็อกข้างตัวใหญ่
OW000063 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก MF-100A สีน้ำเงิน Tiger
OW000064 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก MF-20A สีฟ้าอ่อน Tiger
OW000065 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก MF-30A สีชมพู Tiger
OW000066 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก MF-40A สีเขียว Tiger
OW000067 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก MF-50A สีแดง Tiger
OW000068 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก MF-60A สีเหลือง Tiger
OW000069 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก MF-80A สีดำ Tiger
OW000070 OSWA ฟิวส์เมน ตัวใหญ่ SF-100A สีน้ำเงิน TOYOTA
OW000071 OSWA ฟิวส์เมน ตัวใหญ่ SF-20A สีฟ้าอ่อน TOYOTA
OW000072 OSWA ฟิวส์เมน ตัวใหญ่ SF-30A สีชมพู TOYOTA
OW000073 OSWA ฟิวส์เมน ตัวใหญ่ SF-40A สีเขียว TOYOTA
OW000074 OSWA ฟิวส์เมน ตัวใหญ่ SF-50A สีแดง TOYOTA
OW000075 OSWA ฟิวส์เมน ตัวใหญ่ SF-60A สีเหลือง TOYOTA
OW000076 OSWA ฟิวส์เมน ตัวใหญ่ SF-80A สีดำ TOYOTA
OW000077 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก 30A TAITAN
OW000078 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก 40A TAITAN
OW000079 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก 50A TAITAN
OW000080 OSWA ฟิวส์เมน ตัวเมียเล็ก 60A TAITAN
OW000081 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างยาว L-100A สีน้ำเงิน TOYOTA TFR
OW000082 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างยาว L-120A สีเทา TOYOTA TFR
OW000083 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างยาว L-30A สีชมพู TOYOTA TFR
OW000084 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างยาว L-40A สีเขียว TOYOTA TFR
OW000085 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างยาว L-50A สีแดง TOYOTA TFR
OW000086 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างยาว L-60A สีเหลือง TOYOTA TFR
OW000087 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างยาว L-70A สีน้ำตาล TOYOTA TFR
OW000088 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างยาว L-80A สีดำ TOYOTA TFR
OW000089 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างสั้น SL-100A สีน้ำเงิน TOYOTA TFR
OW000090 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างสั้น SL-20A สีฟ้าอ่อน TOYOTA TFR
OW000091 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างสั้น SL-30A สีชมพู TOYOTA TFR
OW000092 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างสั้น SL-40A สีเขียว TOYOTA TFR
OW000093 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างสั้น SL-50A สีแดง TOYOTA TFR
OW000094 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างสั้น SL-60A สีเหลือง TOYOTA TFR
OW000095 OSWA ฟิวส์เมน  ขาถ่างสั้น SL-80A สีดำ TOYOTA TFR