โซลินอยด์

Product No. DESCRIPTION
F4000008 F4 ชุดปืน CENTRAL LOCK
F4000026 F4 ปืน CENTRAL LOCK 2 สาย (ตัวลูก)
F4000027 F4 ปืน CENTRAL LOCK 5 สาย (ตัวแม่)