กระป๋องฉีดน้ำ , มอเตอร์ฉีดน้ำ

Product No. DESCRIPTION Support for
PC000002 PACIFIC กระป๋องฉีดน้ำ MITSUBISHI STRADA MITSUBISHI STRADA
PC000003 PACIFIC กระป๋องฉีดน้ำ NISSAN BIG-M NISSAN BIG-M
PC000004 PACIFIC กระป๋องฉีดน้ำ TOYOTA MTX TOYOTA MTX
PC000005 PACIFIC กระป๋องฉีดน้ำ ใช้ได้ทั่วไป 12V ใช้ได้ทั่วไป 12V
PC000006 PACIFIC กระป๋องฉีดน้ำ ใช้ได้ทั่วไป 24V ใช้ได้ทั่วไป 24V
PC000009 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ HONDA ทุกรุ่น HONDA ทุกรุ่น
PC000010 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ ISUZU DECA ISUZU DECA
PC000011 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ ISUZU D-MAX ปลั๊กกลม ISUZU D-MAX ปลั๊กกลม
PC000012 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ ISUZU D-MAX ปลั๊กเหลี่ยม ISUZU D-MAX ปลั๊กเหลี่ยม
PC000013 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ MITSUBISHI STRADA MITSUBISHI STRADA
PC000014 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ NISSAN BIG-M NISSAN BIG-M
PC000015 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ NISSAN CEFIRO, B13, A31 NISSAN CEFIRO, B13, A31
PC000016 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ NISSAN FRONTIER NISSAN FRONTIER
PC000017 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ TOYOTA ALTIS (2003-2007) TOYOTA ALTIS (2003-2007)
PC000018 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ TOYOTA HI-TALK AE100, ALTISเก่า TOYOTA HI-TALK AE100, ALTISเก่า
PC000019 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ TOYOTA TIGER D4D TOYOTA TIGER D4D
PC000020 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ TOYOTA VIGO ( ALTIS 08 ) TOYOTA VIGO ( ALTIS 08 )
PC000021 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ ใช้ได้ทั่วไป 12V ใช้ได้ทั่วไป 12V
PC000022 PACIFIC มอเตอร์ฉีดน้ำ ใช้ได้ทั่วไป 24V ใช้ได้ทั่วไป 24V
PC000024 PACIFIC ยางมอเตอร์ฉีดน้ำ NISSAN BIG-M NISSAN BIG-M
PC000025 PACIFIC ยางมอเตอร์ฉีดน้ำ ทั่วไป ทั่วไป
PC000030 PACIFIC ยางมอเตอร์ฉีดน้ำ TOYOTA VIGO TOYOTA VIGO