ไฟ LED ซิลิโคน

Product No. DESCRIPTION
F4000042 F4 ไฟเส้น LED 12V สั้น 24 ซม. BLUE แสงสีฟ้า
F4000043 F4 ไฟเส้น LED 12V สั้น 24 ซม. GREEN แสงสีเขียว
F4000044 F4 ไฟเส้น LED 12V สั้น 24 ซม. RED แสงสีแดง
F4000045 F4 ไฟเส้น LED 12V สั้น 24 ซม. WHITE แสงสีขาว
F4000046 F4 ไฟเส้น LED 12V ยาว 48 ซม. BLUE แสงสีฟ้า
F4000047 F4 ไฟเส้น LED 12V ยาว 48 ซม. GREEN แสงสีเขียว
F4000048 F4 ไฟเส้น LED 12V ยาว 48 ซม. RED แสงสีแดง
F4000049 F4 ไฟเส้น LED 12V ยาว 48 ซม. WHITE แสงสีขาว
F4000260 F4 ไฟเส้น LED 24V ยาว 48 ซม. BLUE แสงสีฟ้า
F4000261 F4 ไฟเส้น LED 24V ยาว 48 ซม. GREEN แสงสีเขียว
F4000262 F4 ไฟเส้น LED 24V ยาว 48 ซม. RED แสงสีแดง
F4000263 F4 ไฟเส้น LED 24V ยาว 48 ซม. WHITE แสงสีขาว
F4000079 F4 ไฟราว LED กันน้ำ 12V ยาว 12″ 7 COLORS แสง 7 สี
F4000080 F4 ไฟราว LED กันน้ำ 12V ยาว 12″ BLUE แสงสีฟ้า
F4000081 F4 ไฟราว LED กันน้ำ 12V ยาว 12″ GREEN แสงสีเขียว
F4000083 F4 ไฟราว LED กันน้ำ 12V ยาว 12″ THAI FLAG ธงชาติ
F4000085 F4 ไฟราว LED กันน้ำ 12V สั้น 6″ 7 COLORS แสง 7 สี
F4000086 F4 ไฟราว LED กันน้ำ 12V สั้น 6″ BLUE แสงสีฟ้า