เกจ์แต่ง

Product No. DESCRIPTION Support for
MMR000003 MOTOR METER เกจ์วัดความร้อนน้ำไฟฟ้า 2″ BR WATER TEMP หน้าดำเลนส์นูนเลขแดง
MMR000005 MOTOR METER เกจ์วัดความร้อนน้ำไฟฟ้า 2″ W7Colors WATER TEMP หน้าขาวเลนส์นูน 7 สี
MMR000008 MOTOR METER เกจ์วัดความร้อนน้ำไฟฟ้า 2.5″ BW WATER TEMP หน้าดำเลนส์นูนเลขขาว
MMR000010 MOTOR METER เกจ์วัดความร้อนน้ำมอเตอร์ไซค์ 2″ WB WATER TEP ไฟฟ้าหน้าขาวเลนส์นูนเลขฟ้า
MMR000012 MOTOR METER เกจ์วัดความร้อนน้ำมันไฟฟ้า 2″ BW OIL TEMP หน้าดำเลนส์นูนเลขขาว
MMR000014 MOTOR METER เกจ์วัดความร้อนน้ำมันไฟฟ้า 2″ WB OIL TEMP หน้าขาวเลขฟ้า
MMR000017 MOTOR METER เกจ์วัดความร้อนน้ำมันไฟฟ้า2.5นิ้ว BW OIL TEMP หน้าดำเลนส์นูนเลขขาว
MMR000019 MOTOR METER เกจ์วัดบูสท์ 2″ BR BOOST หน้าดำเลนส์นูนเลขแดง
MMR000020 MOTOR METER เกจ์วัดบูสท์ 2″ BW BOOST หน้าดำเลนส์นูนเลขขาว
MMR000025 MOTOR METER เกจ์วัดบูสท์2.5″ W7Colors BOOST หน้าขาวเลนส์นูน 7 สี
MMR000027 MOTOR METER เกจ์วัดรอบ 10000RPM 4″ BR TACHO-RPM หน้าดำเลนส์นูนเลขแดง
MMR000036 MOTOR METER เกจ์วัดรอบ 8000RPM 2.5″ BR TACHO-RPM หน้าดำเลนส์นูนเลขแดง
MMR000040 MOTOR METER เกจ์วัดแรงดันน้ำมันใช้ไฟฟ้า 2″ BR OIL PRESS หน้าดำเลนส์นูนเลขแดง
MMR000042 MOTOR METER เกจ์วัดแรงดันน้ำมันไฟฟ้า 2″ W7Colors OIL PRESS (PSI) หน้าขาวเลนส์นูน 7 สี
MMR000043 MOTOR METER เกจ์วัดแรงดันน้ำมันไฟฟ้า 2″ WB OIL PRESS หน้าขาวเลขฟ้า
MMR000045 MOTOR METER เกจ์วัดแรงดันน้ำมันไฟฟ้า 2.5″ BW OIL PRESS หน้าดำเลนส์นูนเลขขาว
MMR000048 MOTOR METER เกจ์วัดแวคคัม 2″ BW VACCUM หน้าดำเลนส์นูนเลขขาว
MMR000051 MOTOR METER เกจ์วัดแวคคัม 2.5″ W7Colors VACUUM หน้าขาวเลนส์นูน 7 สี
MMR000052 MOTOR METER เกจ์วัดแวคคัม 2.5″ BR VACCUM หน้าดำเลนส์นูนเลขแดง
MMR000055 MOTOR METER เกจ์วัดโวลท์ไฟฟ้า 2″ BR VOLT หน้าดำเลนส์นูนเลขแดง
MMR000059 MOTOR METER เกจ์วัดโวลท์ไฟฟ้า 2.5″ BW VOLT หน้าดำเลนส์นูนเลขขาว
MMR000060 MOTOR METER เกจ์วัดโวลท์ไฟฟ้า 2.5″ W7Colors VOLT หน้าขาวเลนส์นูน 7 สี
MMR000061 MOTOR METER เกจ์วัดโวลท์มอเตอร์ไซค์ 2″ W/B VOLT ไฟฟ้าหน้าขาวเลนส์นูนเลขฟ้า