พัดลมติดรถ

Product No. DESCRIPTION
F4000028 F4 พัดลมในห้องโดยสาร  6″ 12V
F4000029 F4 พัดลมในห้องโดยสาร  6″ 24V
F4000030 F4 พัดลมในห้องโดยสาร  8″ 12V
F4000031 F4 พัดลมในห้องโดยสาร  8″ 24V
F4000124 F4 คลิปหนีบขาพัดลมส่ายหน้า
F4000273 F4 พัดลมในห้องโดยสาร  6″ 12V รวมขาหนีบ
F4000274 F4 พัดลมในห้องโดยสาร  6″ 24V รวมขาหนีบ
F4000275 F4 พัดลมในห้องโดยสาร  8″ 12V รวมขาหนีบ
F4000276 F4 พัดลมในห้องโดยสาร  8″ 24V รวมขาหนีบ
F4000285 พัดลมในห้องโดยสาร 6″ 12V + ปลั๊กจุดบุหรี่
F4000286 พัดลมในห้องโดยสาร 6″ 24V + ปลั๊กจุดบุหรี่
F4000287 พัดลมในห้องโดยสาร 8″ 12V + ปลั๊กจุดบุหรี่
F4000288 พัดลมในห้องโดยสาร 8″ 24V + ปลั๊กจุดบุหรี่