ปลั๊กรถพ่วง

Product No. DISCREPTION
7W000001 7 WAYS ปลั๊กรถพ่วงตัวยาว (ผู้) ไต้หวันแท้ (750P)
7W000002 7 WAYS ปลั๊กรถพ่วงตัวสั้น(เมีย) ไต้หวันแท้ (750SB)