เป็นเครื่องเตือนความผิดปกติและเกจแต่ละตัวมีการทำงานก็แตกต่างกัน ดังนี้
1.เกจวัดไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เป็นการแจ้งเตือนไฟของแบตเตอรี่ว่ายังเก็บไฟอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่
2.เกจวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง จะแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจนทำให้น้ำมันเครื่องมีอุณหภูมิสูงเกินไป
3.เกจวัดความร้อนหม้อน้ำ จะแจ้งเตือนอุณหภูมิความร้อนน้ำในหม้อน้ำ ซึ่งหากมีความร้อนที่สูงขึ้นมากกว่าปกติจะรู้ทันที
4.เกจวัดอุณหภูมิท่อไอเสีย จะแจ้งเตือนอุณหภูมิของอากาศไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์ซึ่งจะแจ้งเตือน ความสัมพันธุ์น้ำมันและอากาศ
5.เกจวัดรอบเครื่องยนต์ จะแจ้งเตือนรอบได้แม่นยำกว่าที่ติดมาจากโรงงาน โดยส่วนมากรถยนต์ที่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์โดยเฉพาะรถแข่ง
6.เกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง สามารถวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง เมื่อเครื่องยนต์อยู่ในรอบการทำงานที่สูงและมีสิ่งผิดปกติกับเครื่องยนต์

E1000024
E1000025
E1000028
E1000029
E1000033
E1000034
E1000009
E1000010
E1000011
E1000012
E1000013
E1000014
E1000015
E1000016
E1000017
E1000006
E1000007

E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำไฟฟ้า 12V หน้าสีมีไฟ (MM 63-12)
E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำไฟฟ้า 24V หน้าสีมีไฟ (MM 63-24)
E1 เกจ์วัดระดับน้ำมันเบนซิน 12V (ใช้กับโซล่าได้) หน้าสีมีไฟ (MM 64-12)
E1 เกจ์วัดระดับน้ำมันเบนซิน 24V (ใช้กับโซล่าได้) หน้าสีมีไฟ (MM 64-24)
E1 เกจ์วัดโวล์ท 12V หน้าสีมีไฟ (MM 84-12)
E1 เกจ์วัดโวล์ท 24V หน้าสีมีไฟ (MM 84-24)
E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 100″ หน้าสีมีไฟ (MM 43-100)
E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 120″ หน้าสีมีไฟ (MM 43-120)
E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 150″ หน้าสีมีไฟ (MM 43-150)
E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 180″ หน้าสีมีไฟ (MM 43-180)
E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 200″ หน้าสีมีไฟ (MM 43-200)
E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 250″ หน้าสีมีไฟ (MM 43-250)
E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 59″ หน้าสีมีไฟ (MM 43-59)
E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 72″ หน้าสีมีไฟ (MM 43-72)
E1 เกจ์วัดความร้อนน้ำใช้สาย 80″ หน้าสีมีไฟ (MM 43-80)
E1 เกจ์วัดกระแสไฟชาร์จ 30AMP 12V หน้าสีมีไฟ (MM 41-30-12V)
E1 เกจ์วัดกระแสไฟชาร์จ 50AMP 12V หน้าสีมีไฟ (MM 41-50-12V)

E1000008

E1 เกจ์วัดกระแสไฟชาร์จ 60AMP 12V หน้าสีมีไฟ (MM 41-60-12V)