ปั๊มติ๊ก คือชื่อของปั๊มน้ำมันเพลิงในรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน สำหรับชื่อเรียกของมันนั้นเหตุ
มาจากลักษณะการทำงานของมัน ที่ใช้หลักการตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
ทำให้แผ่นไดอะแฟรมขยับตัวเข้าออก เมื่อประกอบเข้ากับชุดลิ้นปิด-เปิด
การขยับตัวของแผ่นไดอะเฟรมจะเกิดแรงดูด และแรงดันทำให้สามารถดูดน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังเชื้อ
เพลิงป้อนให้กับระบบเชื้อเพลิงได้

DF000025
DF000026
DF000027
DF000028
DF000029
DF000030
DF000031
DF000032
DF000033
DF000034

DENFLEX ปั๊มติ๊กในถัง DFP-2081 T/T NEW ALTIS 2008, VIGO, VIOS, VIOS’ 07, YARIS
DENFLEX ปั๊มติ๊กในถัง DFP-2082 T/T CORONA ST171, CAMRY, N/S U12, 3S
DENFLEX ปั๊มติ๊กในถัง DFP-2083 I/S D-MAX Commonrail, D-MAX 3.0(4JJ)
DENFLEX ปั๊มติ๊กในถัง DFP-2084 T/T AE100, ALTIS 2004 ปลั๊กเล็ก
DENFLEX ปั๊มติ๊กในถัง DFP-2085 M/S E-CAR, CK2 ปลั๊กใหญ่
DENFLEX ปั๊มติ๊กในถัง DFP-3012 -68 VOLVO วอลโว่เล็ก
DENFLEX ปั๊มติ๊กในถัง DFP-3013 -910 BENZ เบ็นซ์ใหญ่
DENFLEX ปั๊มติ๊กในถัง DFP-3014 -911 BENZ เบ็นซ์เล็ก
DENFLEX ปั๊มติ๊กลูกเล็ก D-0911
DENFLEX ปั๊มติ๊กลูกใหญ่ D-0952