เพลาขับ คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดการส่งกำลังจากเฟืองท้ายมาสู่ล้อในการขับเคลื่อน
เพลาขับทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถยนต์ ด้วยระบบขับเคลื่อนพื้นฐานอยู่ 3 แบบ
1.รถระบบขับเคลื่อน 2ล้อหน้า (FWD Front Wheel Drive)
2.ระบบขับเคลื่อน 2ล้อหลัง (RWD Rear Wheel Drive)
3.ระบบขับเคลื่อน 4ล้อ (4WD Four Wheel Drive)
3.1 ระบบขับเคลื่อน 4ล้อแบบ Part time
3.2 ระบบขับเคลื่อน 4ล้อแบบ Full Time

E1000440
E1000460
E1000414
E1000350
E1000455
E1000452
E1000461
E1000345
E1000441
E1000411
E1000367
E1000348
E1000467
E1000406
E1000356
E1000442
E1000342

E1 หัวเพลาขับ TO014F2 T/T AE80, AE100-101, AE111,
E1 หัวเพลาขับ TO-834 T/T VIOS, YARIS
E1 หัวเพลาขับ NI-022 N/S B13,NV1.6,NEO 1.6 ตัวแรก
E1 หัวเพลาขับ HO-804 H/D CITY 96 1300, 1500, 2000
E1 หัวเพลาขับ TO-813 (TO-081) T/T ALTIS 1.6,
E1 หัวเพลาขับ TO-025 T/T MTX 4WD, TIGER 4WD
E1 หัวเพลาขับ TO-834A (TO-035A) T/T VIOS , YARIS
E1 หัวเพลาขับ HO-022 (HO-025) H/D CIVIC’92, CRV’96
E1 หัวเพลาขับ TO-014F2A T/T AE80, AE101, AE111,
E1 หัวเพลาขับ NI-020 N/S B14, NV 1.5 แวน
E1 หัวเพลาขับ MI-001 M/S CHAMP C11, HYUNDAI EXCEL
E1 หัวเพลาขับ HO-046 H/D CIVIC 96, VTI
E1 หัวเพลาขับ TO-880 T/T VIGO 4WD, FORTUNER
E1 หัวเพลาขับ NI-004 N/S B11-1.3
E1 หัวเพลาขับ HO-816 H/D CITY 2003, JAZZ
E1 หัวเพลาขับ TO-015 T/T ST171, 191 รูเล็ก
E1 หัวเพลาขับ HO-019 H/D ACCORD 90-97, ตาเพชร

E1000334
E1000363

D/H MIRA, L80, E1 หัวเพลาขับ DA-024
E1 หัวเพลาขับ IZ-036 I/S TROOPER 94-98, RODEO 2.8