หลอดไฟ เป็นอุปกรณ์สำคัญประจำรถชนิดหนึ่ง นอกจากหลอดไฟจะมีหน้าที่ให้ความสว่าง และ ทัศนวิสัย ที่ดีแก่ผู้ขับขี่แล้ว หลอดไฟยังมีทำหน้าทีในการ ส่งสัญญาณให้แก่รถคันอื่นๆด้วย
ปัจจุบัน หลอดไฟที่ใช้กันเป็นมาตรฐานติดรถยนต์มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ

1.หลอดไฟหน้าฮาโลเจน
2.หลอไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟหรี่
ซึ่งทางบริษัทมีการผลิต และ นำเข้า มาจำหน่ายภายใต้ Brand EAGLEYE , OSWA และ F4

OW000289
OW000290
OW000291
OW000305
OW000306
OW000309
OW000310
OW000311
OW000312
OW000316
OW000317
OW000329
OW000330
OW000336
OW000337
OW000343
OW000347

OSWA หลอดไฟ 1016 AM 12V25/10W AMBER แสงสีส้ม ไฟท้ายแบบขั้ว 2 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 1016-72 12V25/10W เขี้ยวเยื้อง ไฟท้ายแบบขั้ว 2 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 1016-72AM 12V25/10W เขี้ยวเยื้องสีส้ม ไฟท้ายแบบขั้ว 2 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 305 24V25W ไฟเลี้ยว ไฟถอยแบบขั้ว 1 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 305 24V25W AMBER แสงสีส้ม ไฟเลี้ยว ไฟถอยแบบขั้ว 1 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 305-75 24V25W เขี้ยวเยื้อง ไฟเลี้ยว ไฟถอยแบบขั้ว 1 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 305-75 AM 24V25W เขี้ยวเยื้องแสงสีส้ม ไฟเลี้ยว ไฟถอยแบบขั้ว 1 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 308 24V25/10W ไฟท้ายแบบขั้ว 2 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 308 24V25/10W AMBER แสงสีส้ม ไฟท้ายแบบขั้ว 2 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 308-72 24V25/10W เขี้ยวเยื้อง ไฟท้ายแบบขั้ว 2 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 308-72AM 24V25/10W เขี้ยวเยื้องสีส้ม ไฟท้ายแบบขั้ว 2 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 67 12V10W ไฟหรี่ 1 จุดเล็ก
OSWA หลอดไฟ 67 12V10W AMBER แสงสีส้ม แบบขั้ว 1 จุดเล็ก
OSWA หลอดไฟ 69 24V10W ไฟหรี่ 1 จุดเล็ก
OSWA หลอดไฟ 69 24V10W AMBER สีส้ม แบบขั้ว 1 จุดเล็ก
OSWA หลอดไฟ 93 12V25W ไฟเลี้ยว ไฟถอยแบบขั้ว 1 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 93-75 12V25W เขี้ยวเยื้อง 1 จุดใหญ่

OW000348
OW000349
OW000355
OW000360
OW000354
OW000359
OW000379
OW000374
OW000531
OW000533
OW000380
OW000375
OW000532
OW000534
OW000452
OW000458
OW000462

OSWA หลอดไฟ 93 AM 12V25W แสงสีส้ม ไฟเลี้ยว ไฟถอยแบบขั้ว 1 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ 93-75AM 12V25W (93-72AM) เขี้ยวเยื้องสีส้ม 1 จุดใหญ่
OSWA หลอดไฟ T10 12V5W ไฟหรี่แบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T10 24V5W ไฟหรี่แบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T10 12V5W AMBER แสงสีส้ม ไฟหรี่แบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T10 24V/5W AMBER แสงสีส้ม ไฟหรี่แบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T20 12V21W ไฟท้ายแบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T20 12V21/8W ไฟท้ายแบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T20 24V21W ไฟท้ายแบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T20 24V21/8W ไฟท้ายแบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T20 12V21W AMBER แสงสีส้ม ไฟท้ายแบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T20 12V21/8W AMBER แสงสีส้ม ไฟท้ายแบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T20 24V21W AMBER แสงสีส้ม ไฟท้ายแบบเสียบ
OSWA หลอดไฟ T20 24V21/8W AMBER แสงสีส้ม ไฟท้ายแบบเสียบ
OSWA หลอดฮาโลเจน H11 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OSWA หลอดฮาโลเจน H3 12V100W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OSWA หลอดฮาโลเจน H3 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ (ไส้สปอร์ตไลท์มาตรฐาน)

OW000464
OW000473
OW000478
OW000481
OW000491
OW000493

OSWA หลอดฮาโลเจน H3 24V70W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ (ไส้สปอร์ตไลท์มาตรฐาน)
OSWA หลอดฮาโลเจน H4 12V60/55W P43 จานแฉก หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OSWA หลอดฮาโลเจน H4 24V75/70W P43 หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OSWA หลอดฮาโลเจน H7 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ (ใช้ไฟหน้า D-Max ด้วย)
OSWA หลอดฮาโลเจน HB3 9005 12V65W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ
OSWA หลอดฮาโลเจน HB4 9006 12V55W หลอดไฟหน้าแสงมาตรฐานติดรถ