แม่ปั๊มเบรก ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงแรงที่เกิดจากการเหยียบแป้นเบรกให้เป็นแรงดันไฮดรอลิก ซึ่งแป้นเหยียบเบรกนี้จะทำงานตาม
หลักการพื้นฐานของคาย (แรงโมเมนต์) โดยการเปลี่ยนแรงในการเหยียบเบรกให้น้อยลงและจะเพิ่มแรงกดที่แม่ปั๊มเบรกให้มากขึ้น
กระบอกเบรก เป็นกระบอกสูบเล็กๆติดตั้งอยู่บนดรัมเบรก (Drum brake) รวมทั้งก้ามปูเบรกหรือคาลิปเปอร์เบรกที่ตั้งอยู่กับ
จานดิสเบรก โดยมีท่อน้ำมันเบรกเชื่อมต่ออยู่ เมื่อได้รับแรงดันน้ำมับเบรก ลูกปั๊มเบรกจะเกิดการขยายตัวไปดันผ้าเบรกให้เสียด
ทานกับจานเบรก เพื่อชลอความเร็วของล้อที่วิ่งอยู่

EE000342
EE000242
EE000107
EE000415
EE000110
EE000030
EE000416
EE000367
EE000741
EE000788
EE000739
EE000803
EE000558
EE000592
EE000599
EE000534
EE000605

EAGLEYE กระบอกเบรก กล่องฟ้า 8-94233-500-6 I/S TFR 7/8′
EAGLEYE กระบอกเบรก กล่องฟ้า 47550-39115 T/T RN25, MTX, LR 7/8′
EAGLEYE กระบอกเบรก กล่องฟ้า 44000-15G10 N/S BIG-M 5/8′
EAGLEYE กระบอกเบรก กล่องฟ้า MB500739 M/S CYCLONE ’87 STRADA 4 RR 15/16′ มีไล่ลม
EAGLEYE กระบอกเบรก กล่องฟ้า 44100-08G10 N/S BDI 15/16′
EAGLEYE กระบอกเบรก กล่องฟ้า 0433-26-610A M/Z M1300 LR 3/4′
EAGLEYE กระบอกเบรก กล่องฟ้า MB500738 (MB500740) M/S CYCLONE ’87 RL 15/16′ ไม่มีไล่ลม
EAGLEYE กระบอกเบรก กล่องฟ้า 8-97301-478-0 I/S D-MAX 1′
EAGLEYE แม่ปั๊มเบรก กล่องฟ้า 46010-B3000 N/S 521, 620 ตอนเดียว แปลงใส่รถไถได้ 3/4′
EAGLEYE แม่ปั๊มเบรก กล่องฟ้า 47201-35790 เหล็ก T/T MTX, LN80 (2ตอน) มีกระป๋อง 1′
EAGLEYE แม่ปั๊มเบรก กล่องฟ้า 46010-25G00 N/S BIG-M 15/16′
EAGLEYE แม่ปั๊มเบรก กล่องฟ้า 8-94222-582-0 8-94222-582-0 I/S TFR’89 2รู 15/16′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์บน กล่องฟ้า 31410-35270 T/T MTX, RN,LN80 5/8′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์บน กล่องฟ้า 8-94434-710-0 I/S TFR’89 5/8′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์บน กล่องฟ้า 8-97943-432-0 I/S D-MAX 2.5 5/8′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์บน กล่องฟ้า 30610-15G01 BIG M,TD25,BDI สากยาว 5/8″ (30610-56G10)
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์บน กล่องฟ้า MB012098 M/S L200D, CYCLONE, STRADA 2.5/2.8

EE000617
EE000618
EE000541
EE000627
EE000659
EE000694
EE000710
EE000725

EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์บน กล่องฟ้า UB93-41-400A Magnum,Thunder,Ranger,Fighter 5/8′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์บน กล่องฟ้า UC86-41-400A Fighter,Thunder,Ranger,Magnum 5/8′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์บน กล่องฟ้า 30610-H5802 (N4237) N/S 521 5/8′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์ล่าง กล่องฟ้า 30620-25N00 N/S BDI ออกข้าง 3/4′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์ล่าง กล่องฟ้า 31470-30221 T/T MTX, LN50 13/16′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์ล่าง กล่องฟ้า 8-97039-704-0 I/S TFR 2500 ปี 95 NEW 13/16′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์ล่าง กล่องฟ้า MB710400 M/S L200D, CYCLONE, STRADA 3/4′
EAGLEYE แม่ปั๊มคลัทช์ล่าง กล่องฟ้า UB39-41-920 M/Z FIGHTER, THUNDER, RANGER, WL 3/4′